God innsats av klubbene på slutten av samordnet rapportering!

    157

    En god del klubber fikk foretatt nødvendig registrering innen fristen, og aktivitetstall totalt for NBTFs medlemsklubber er 5003.

    NBTF takker medlemsklubbene for at dere har gjort en god jobb med årets idrettsregistreringen!

    Idrettsregistreringen 2017