God innsats av klubbene og regioner på slutten av samordnet rapportering!

238

En god del klubber fikk foretatt nødvendig registrering innen fristen, og aktivitetstaller totalt for NBTFs medlemsklubber er 5138.

Aktivitetstall IR – 2018

NBTF takker medlemsklubbene og regionledere for at dere har gjort en god jobb med årets idrettregistrering!