Gjensidige Forsikring – ny forsikringspartner

145

Det er gledelig å kunne informere om at Gjensidige Forsikring er bordtennisforbundets nye forsikringspartner. Vedlagt følger informasjon om de nye vilkårene, link til hjemmeside for forsikringsoppgjør og skadetelefon.

Det som hovedsakelig er nytt er Idrettens skadetelefon samt noen av vilkårene.
Vi ber dere derfor lese vedleggene og gjøre dere kjent på hjemmesiden.

Lisens:
Komplette vilkår og dekninger følger vedlagt. Skader meldes på følgende lenke:

www.gjensidige.no/Bordtennisforsikring

Arrangøransvar:
Denne forsikringen kan jo dekke flere ulike typer scenarier. Forsikringens definisjon som følger:

Arrangørens rettslige erstatningsansvar er forsikret.

Spørsmål og eventuelle skader på denne dekningen kan rettes til vårt kundesenter på 03100. Eller meldes på følgende lenke:

https://www.gjensidige.no/naringsliv/meld-skade