Ghassan Chaer er tildelt NBTF Hederstegn

251

Ghassan Chaer er tildelt den meget høye utmerkelsen NBTF Hederstegnet for sin innsats for bordtennissporten i Norge siden 1993.

«Alle» kjenner Ghassan. Han er høyt og lavt og 24/7. Ghassan er på banen til alle døgnets tider i forbindelse med serierunder, arrangementer og annet.

Han gjør alle de «usynlige oppgavene» som gjør at vårt maskineri fungerer. Dette er oppgaver som vi først forstår verdien av den dagen de ikke blir gjort like bra. Slik saker som å «skaffe dommere», «lage serieoppsett», «ordne kurs», sørge for at komitearbeid fungerer osv osv

Ghassan har spilt litt bordtennis selv også, med bla en juniortittel i Libanon å se tilbake på. Hans 2 sønner Aziz og Ahmed har gjort det skarpt ved bordet som markante toppspillere i Norge.

Ghassan følger alltid opp sine oppgaver og kontakter alltid nødvendige personer for forankring.

Svært ryddig !
Stor arbeidskapasitet !
Svært lojal !

Takk for alt du har gjort og gjør for Norsk bordtennis Ghassan. Vi hedrer deg for det med Hederstegnet.

Gratulerer

Erik Lindholm                   Christian Ibenfeldt
President NBTF                 Vise President NBTF