Frist i dag – søknad om utstyrsmidler

    127

    Spillemidler til utstyr 2018
    Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter kun utstyr kjøpt i 2018.

    Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside her.

    Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler».