Forslag til Representasjons- og Konkurransereglementet

23

Vi inviterer med dette til å komme med forslag til NBTFs Representasjons- og Konkurransereglement.
Vedlagte link viser hvem som kan sende inn forslag og hvordan.

Dette er i utgangspunktet ikke forslag som skal behandles på NBTFs Ting i mai. Det vil bli sendt ut en separat informasjon senere i februar der vi informerer om deltakelse på Tinget og rutiner for innsending av forslag.

Vedlegg

Fil Filstørrelse
pdf Forslag til endringer til konkurransereglementet 186 KB