Forslag til kandidater til NBTFs styre

228

Valgkomiteen i Norges Bordtennisforbund er konstituert og ønsker forslag på kandidater til neste periodes forbundsstyre.

Valgkomiteen ønsker kandidater med ulik erfaringsbakgrunn og av begge kjønn som representerer ulike deler av bordtennis-Norge.

Forslag til kandidater kan formidles til valgkomiteens leder, Kevin Johansen på e-post
fmnokjo@fylkesmannen.no eller på mobil 900 56195
Alle forslag behandles konfidensielt.

Hvis noen ønsker å levere anonyme forslag kan de sendes til generalsekretæren som videreformidler forslaget, men ikke forslagsstiller til valgkomiteen.

Valgkomiteen består av
Kevin Johansen, leder
Jørn Wilhelmsen
Siri Evensen
Kevin Aall er vara til valgkomiteen