Fornyet frist for påmelding av lag til 4. og 5. divisjon, samt koordinering av disse: 1. juli

88

Vedlagt oppsett av de lagene som meldte seg på innen fristen 20. juni, jfr. oppslag her på nettsiden 31. mai og egen mail til klubbene 30. mai.
Hva med Langhus, Lynild og Larkollen?
Vi minner om at kontaktmailadressen for klubbene må være riktig på NBTFs sider (kontakt Ghassan for oppdatering).
Hvis ingen klubber melder seg for å koordinere divisjonsspillet, kan det selvsagt ikke arrangeres! Til orientering, så godtgjøres dette med ca. kr. 8000,- for koordinering av hver avdeling. Det vil si at en klubb som påtar seg begge avdelinger i 4. divisjon tjener kr. 16.000,-, kr. 24 000,- hvis det blir tre avdelinger. Tilsvarende også for 5. divisjon. Tar en klubb hele jobben, vil den mao. tjene mellom 30- og 50.000 kr!

Mht arrangering av samlerundene, hadde det også vært fint om klubbene melder interesse (Askim har). Det er ellers koordinator som finner ut av dette. Også for dette er det penger å tjene, tilsvarende summer som for koordineringen (= 40 % av deltakeravgiften for lagene).
Spørsmål rettes: anders.brennhagen.1995@gmail.com

Mvh Runar Todok,
Styreleder Region Øst
Tlf 909 12 510

Fristen går ut: 01.07.2016

Vedlegg

Fil Filstørrelse
xls Kopi av Oppsett divisjoner 2016-2017 10 KB