Forenklet lovnorm – digitalt lunsjmøte

69

Sted: Online i Teams
Start: 15.01.2021 12:30
Slutt: 15.01.2021 13:00

NIF har innført en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag. Vurderer ditt idrettslag å endre tilknytningsform eller tenker dere på å stifte nytt lag med enklere tilknytningsform? Da får dere informasjonen dere trenger i dette møtet.

Enklere lovnorm for idrettslag

Denne lovnormen kan benyttes av idrettslag som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder for nye så vel som for eksisterende idrettslag.

Ordningen medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:

  • Kun krav om tre styremedlemmer
  • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
  • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer
  • Begge kjønn skal være representert i styret
  • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret
  • Kontrollutvalgets ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet.  Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet

I dette informasjonsmøtet går vi gjennom hva dette innebærer, samt at vi viser hvor du kan finne dokumenter og lover.

Du melder deg på via MinIdrett

Ta kontakt med Line Berre Paulsen hvis du har spørsmål eller behov for hjelp med påmelding.