FOREBYGGING AV SKULDERSKADER

  448

  FOREBYGGING AV SKULDERSKADER

  Av: Christian Ibenfeldt

  Skulderskader er noe vi ser mye av i bordtennis. Faktisk mer og mer, og teoriene om hvorfor er mange:

  • Er utøverne dårligere trent?
  • Er de fysiske kravene til moderne bordtennis blitt høyere?
  • Har eksterne faktorer noe å si ? (utstyr, forbud mot fersklim, større og tyngre baller..)

  Det er kun et av disse punktene vi kan gjøre noe med i vår hverdag: bli bedre trent! I løpet av det siste året har jeg vært noen runder på Fornebu og testet NTG/ senter/landslags-spillerne , kartlagt nåværende og tidligere skader/plager, samt finne ut av hva som er blitt gjordt for å behandle, evt.forebygge, disse skadene. Det viste seg at samtlige spillere hadde nedsatt bevegelighet i spillearmen. Unntaket (som bekreftet regelen) var spilleren som trente mest fysisk og minst bordtennis. Nedsatt bevegelighet er en av risikofaktorene for skader.

  En større studie på håndballspillere i de to øverste divisjonen både på dame- og herre-siden viser tilsvarende funn på skuddarmen. Skadene som spillerne slet med er også ganske like det vi ser hos bordtennisspillere selv om idrettene og kravene er nokså ulike (lite fysisk kontakt i bordtennis). Her iverksatte man et treningsregime som rett og slett ble pålagt alle klubbene på dette nivået å gjennomføre. Resultatet etter 1 år var en reduksjon av skader på 30 %. Man mente også at tallet kunne være høyere siden man med sikkerhet ikke kunne vite om alle hadde gjennomført programmet til punkt og prikke.

  Jeg har tatt utgangspunkt i dette programmet som skal integreres i oppvarmingen 3 ganger i uken (mer om man ønsker). Vi har hatt en gjennomgang med spillerne på senteret og de vil også bli en del av «pensum» for spillerne våre på samlinger for yngre. Og det er selvfølgelig ikke noe som tilsier at en ikke kan ta dette med seg ut i klubbene våre også. Skader oppstår i alle aldre og på alle nivåer.

  Link til øvelsene

  Jeg har tatt vekk den siste øvelsen i alle progresjonene (under gjennomgangen på senteret), så antall øvelser er kun 4. Vi har såpass mange øvelser for skulder i våre mer «tradisjonelle» oppvarming at det kan være nok. Når det er sagt er det selvfølgelig masse mer vi kan gjøre for å styrke denne kroppsdelen. Dette er kun en del av puslespillet.