Forbundssamling kadetter

    104

    Det ble fra fredag 7. april til Søndag 9. april arrangert forbundssamling for kadetter på Fornebu. Gjestespillere fra Irland og Polen deltok.
    Treningen ble ledet av landslagstrener Gundars Rusis.

    På fredag trente de sammen med NTG/senter spillerne. På bilde ser dere kadettene, sammen med gjestespillerne og NTG spillerne.