Forbundssamling i Trondheim

303

Fra Mandag 5. oktober til Onsdag 7. oktober arrangeres utvidet forbundssamling i Trondheim. I tillegg til unge lovende kadetter deltar 8 jenter fra region Midt og region Nord og flere av Trondheim BTK sine yngste spillere.

Gundars Rusis, Marte Grutle Aasebø, Karl Erik Rasmussen, Zsolt Berecki er trenere for de ca. 30 deltakerne som deltar på 6 økter i løpet av tre dager.