Fleksible med omberamming av kamper i Stiga-Ligaen, Dameserien, 1 og 2 divisjon

479
Foto: Tommy Østby

Vi ser at det i en del tilfeller vil være vanskelig å gjennomføre seriekampene som ønsket i de øverste seriene våre.

Smittesituasjonen i forskjellige deler av landet kan være forskjellig, og enkelte klubber og enkeltpersoner kan oppleve det som utfordrende å reise på en trygg måte.

NBTF vil være fleksible med omberamming av kamper i Stiga-Ligaen, 1 og 2 divisjoner frem til 1. februar.

Det er en forutsetning at klubber som får utfordringer med å reise, sier fra minst en uke på forhånd.

Til kommende helg må man gi beskjed til arrangør og NBTF senest onsdag kl. 12.00.

Alle kamper skal være berammet innen 1. februar.

Seriespillet i Stiga-Ligaen og 1. divisjon skal være ferdig spilt innen 1 mai 2021.