Fantastisk gave fra Sparebankstiftelsen DNB til Norsk bordtennis

552

Tekst: Svenn-Erik Nordby

Styret i Sparebankstiftelsen DNB har tildelt 2,1 millioner kroner til prosjektet «Bordtennis for alle». Vi er glade for å kunne bidra til at Bordtennisforbundet kan satse enda mer på bredde, sier Marcus Christensen i Sparebankstiftelsen DNB.

Basert på tidligere svært positive opplevelser i samarbeidet med Sparebankstiftelsen DNB utarbeidet vi en omfattende søknad til stiftelsen som vil omfatte bordtennisbord til klubber og skoler, klubbutvikling, bordtennisskoler og trenerutvikling.

Vi vet av erfaring at utplassering av utebordtennisbord på skoler og i parker har en positiv effekt både på rekruttering, utbredelse av bordtennis og som sosialt treffsted for mange. Bordtennis er en idrett med lav terskel, og dette tiltaket vil utvilsomt få mange barn og unge i aktivitet rundt omkring i skolegårdene. Nå tar vi dette et stykke videre ved at vi inkluderer klubbutvikling i prosjektet og håper at klubbene nå griper den muligheten som vi om kort tid kommer til å utlyse. Prosjektmidlene er geografisk begrenset til Sparebankstiftelsen DNBs kjerneområder som er fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Som kjent så har vi allerede samarbeidsprosjekter på breddesektoren med Region Vest, klubber i Bergen og et tilsvarende opplegg i Trondheim. Vi har tidligere også bidratt til utebord til disse fylkene. De pågående prosjektene der gjøres med midler som ikke kommer fra Sparebankstiftelsen DNB, men som viser at vi nå er på gang med klubbutviklingsprosjekter flere steder i landet. Vi har naturlig vis ikke glemt klubbene i Region Midt og Nord så her vil vi se på muligheter i planen for 2019.

Vi har lyst til å rette en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB for sitt samfunnsengasjement og spesielt at de ser bordtennis, og er villig til å satse på oss, blant de flere tusen søknader de hvert år får til vurdering. Nå er det opp til oss å vise at vi er gode mottakere av denne gaven og vi håper på et entusiastisk samarbeid med mange klubber i 2019.

Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats. Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 30 sparebankstiftelser, og har som sitt kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia. Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt 4,5 milliarder kroner til allmennyttige formål. «Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. www.sparebankstiftelsen.no

Som dere leser her så er det totalt 30 Sparebankstiftelser i Norge, med geografisk tilhørighet. Vi bistår gjerne med hjelp til søknader dersom klubbene ønsker å fremme slike.