ETTU extraordinary Congress

209

Tekst Christian Ibenfeldt

Undertegnede deltok på ETTU’s kongress under Hungarian Open i Budapest. Styret i ETTU ønsket å legge frem en rekke punkter som bekymret dem mht utviklingen av internasjonal bordtennis , og spesielt Europas rolle i denne utviklingen:

Ranking: Det nye ranking systemet tvinger spillerne til å delta på (for) mange turneringer for å få max ut av systemet. Ideelt bør man delta i minst 8 turneringer per år. For de yngre blir det enda mer utfordrende. Man får ikke poeng på juniorrankingen om man gjør det bra i senior. Man må i så fall spille begge deler… Dette resulterer i at spillerne får mindre tid til å trene og vi ser også en kraftig økning i skader.

Kalenderen: Det er nesten for mange stevner. Og som sagt bør spillerne være med nesten over alt for å få en bra ranking. I tillegg legger man nå opp til at EM blir en form for kvalikk for VM. Deltar man ikke i EM kan man heller ikke delta i VM selv om det er lenge mellom disse konkurransene. Ranking har selvfølgelig også noe å si: rankingen for april 2020 bestemmer hvem som får være med i Houston 2021…

Uttak: ETTU ønsker å beholde uttaksretten til nasjonale forbund, ITTF vil basere det mer på ranking. Dette «problemet» risikerer vi per i dag ikke å møte så ofte her i Norge dessverre, da det er veldig få som er i nærheten av å kunne kvalifisere seg til senior-mesterskap.

Klubbturnering: I Europa har vi store tradisjoner mht disse turneringene, både nasjonalt og blandet de beste europeiske klubbene. Det er også her de fleste spillerne henter sin lønn og har sin daglige trening. Her kan man imidlertid ikke samle poeng, og mange spillere må velge vekk klubb for poeng. EM-kvalik kamper har i hvert fall litt poeng å hente , men svært lite.

ETTU’s spillerrepresentant holdt også et lengre innlegg som gav uttrykk for ganske stor frustrasjon på vegne av de «nest beste». De beste seedede spillerne går rett inn i hovedturneringene og får masse poeng selv om de ryker i første runde. Resten må spille kvalikk tidligere i uken og reiser ofte hjem (for å spare penger og for å trene) før turneringen starter. Prispengene ser de fleste lite til (ca 90% ender i Asia) – dette var et av argumentene for å endre systemet fra ITTF i utgangspunktet.

Det ble også holdt et møte i NETU. Konsekvensene for de fleste landene her (med Sverige,Danmark og Finland (med en spiller) som foreløpige unntak) er at de står i fare for å ikke være representert i verken EM eller VM fremover. Spørsmålet som ble stilt er da hvordan vi kan utvikle vårt egen mesterskap (NETU) – som dessverre kan være det eneste internasjonale mesterskapet der vi alle kan delta. Nordisk mesterskap var i «gamle» dager et mesterskap med prestisje – hvordan kommer vi tilbake dit?

Det kommende VM i Busan ble også diskutert, og per i dag kan det se ut som det blir vanskelig å gjennomføre i mars. En endelig beslutning blir tatt av ITTF i løpet av uken….