Endringer i Representasjons- og Konkurransereglement for sesongen 2015-2016

48

Det er Forbundsstyret som har som oppgave å vedta endringer i NBTFs Konkurransereglement og Representasjonsreglement, ref § 7-1 og § 7-2 i NBTFs lov samt i Tilleggsbestemmelser og Satser.

Forbundsstyret mottok i alt 35 forslag til endringer fra klubber. I tillegg har forbundsstyret, komiteer og utvalg kommet med sine forslag. Forbundsstyret har nå behandlet alle innkomne forslag og fattet sine vedtak som fremkommer i vedlegget.

Alle vedtatte endringer vil bli implementert på NBTF»s nye hjemmeside, med egne kapitler, og vil på den måten erstatte NBTFs Håndbok neste sesong.

De vedtatte endringer har gyldighet fra 01.07.2015 og vi ber spesielt arrangører merke seg endringene.

Vedlegg

Fil Filstørrelse
pdf endringer-repr-konk-reglement-2015-2016 795 KB