Endringer i NBTFs trenerstruktur

92

Marcus Gustavsson har gitt beskjed om at han ikke ønsker å forlenge avtalen med NBTF som innebefatter ansvar for hele damevirksomheten. Hans kontrakt utløper 31.07.2016. Dette innebærer i praksis at vi ikke har noen landslagstrenere på damesiden fra denne dato. Årsaken til dette er at han ønsker å konsentrere seg 100% om stillingen på NTG og landslag herrer junior (det vil bli for mye å ha damevirksomheten på toppen av dette). Han har også ytret et ønske om å kunne fratre sin stilling tidligere dersom dette lar seg gjøre rent praktisk for NBTF.

NBTF vurder det dithen at det særdeles viktig at NTG blir en suksess, og NBTF vil at Marcus skal ha full fokus på dette allerede fra oppstart denne høsten ved siden av ansvaret for herrer junior landslaget. NBTF ønsker derfor at Marcus fritas fra arbeidsplikt med damevirksomheten f.o.m 01.08.2015. Dette er i overenstemmelse med Marcus Gustavson’s egne ønsker.

Toppidrettskomiteen må derfor i samarbeid med sektor organisasjon se på hvordan vi best mulig ivaretar damevirksomheten på kort og lang sikt. Prosess blir som følger:

  1. Sindre Åteigen tar et midlertidig ansvar for kadett og minikadett jenter frem til 31.12.2015
  2. Bengt Paulsen tar et midlertidig ansvar for dame senior og dame junior frem til 31.12.2015 (han vil benytte seg av hjelp fra andre som hjelpetrenere)
  3. Den nye toppidrettskomiteen konstitueres.
  4. Toppidrettskomiteen reviderer sin toppidrettsplan 2015-2020
  5. Toppidrettskomiteen vil i samarbeid med sektor organisasjon se på behov for fremtidige stillinger og ny organisasjonsstruktur innenfor toppidrett.
  6. Toppidrettskomiteen utlyser nye stillinger for landslag damer, damer jujnior og jenter kadetter.
  7. Leder organisasjon, leder toppidrettskomiteen og idrettslig leder intervjuer og anbefaler kandidater.
  8. Styret godkjenner ansettelsene.
  9. Vi tar sikte på at annsettelsesprosessen er ferdig ultimo november 2015.

Mvh
Olav Haraldseid                         Bengt Paulsen
Leder toppidrettskomiteen.        Idrettslig leder