Endring i toppidrettsdefinisjonen for bordtennis

  235

  Endring i toppidrettsdefinisjon

  På grunn av en tilbakemelding fra idrettsforbundet til alle idrettene må vi nå gjøre en innstramming på vår toppidrettsdefinisjon. Vi beklager at vi kom med informasjon i går om at den gamle definisjonen fremdeles var gjeldene. Vi ber aktuelle klubber følge opp dette med sine utøvere.

  NBTF sin toppidrettsdefinisjon per. 15.04.21:

  1. Spillere som er topp 10 på seniorrankingen (damer og herrer)
  2. Forbundsgruppe senior og junior (dame, herre, para)
  3. Kadetter som er aktuelle for å konkurrere internasjonalt

  Vi gjør oppmerksom på at dette er aktuelt i de kommunene med strengere regler enn de nasjonale.

  Smittevernveileder for idrett gjelder. 

  Nasjonale tiltak. 

  Lettelser for idretten nasjonalt

  Regjeringen lanserte tirsdag 13.04 oppstart av gjenåpningen i Norge. Dette er gode nyheter også for idretten. Vær oppmerksom på at mange kommuner særlig i Oslo og Viken har strengere retningslinjer enn de nasjonale. Klubbene må følge med på retningslinjene der de bor.

  Fra fredag 16. april trer følgende nasjonale lettelser i kraft:

  • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
  • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

  Kontakt ved spørsmål:

  Bengt Paulsen

  Marte Grutle Aasebø