Hvem ønsker å arrangere EM – kvalifisering 2018?

957

Tekst: Svenn-Erik Nordby

Det er nå vedtatt i ETTU at det forut for lag-EM for 2019 vil det bli organisert en EM-kvalifisering med «stage 1» og «stage 2», der 22 nasjoner, pluss arrangør og tittelforsvarer, kvalifiserer seg til finalespillet, totalt 24 nasjoner i både dame- og herreklassen. I «stage 1» kan alle europeiske nasjonene delta, og starten på «stage 1» i 2018 er nå terminfestet.

NBTF vil naturlig vis se det som meget positivt om vi fikk klubber til å arrangere disse kampene.

Det er viktig for oss at landslagene våre kan bidra til oppmerksomhet og inspirasjon lokalt flere steder i landet. Vi ber derfor klubber og regioner vurdere denne fantastiske muligheten til å hente noen av de bedre spillerne i Europa til sitt eget lokale miljø.

Norge er satt opp med hjemmekamper på følgende datoer:

04.oktober: Norge – Italia (herrer) og Norge – England (damer)

20.november: Norge – Kosovo (herrer)

ETTU har sagt at det er mulig å endre dato innenfor samme uke dersom begge lag er enige.

Som ansvarlig arrangør er vi pålagt en del forpliktelser fra ETTU, og disse får naturlig nok konsekvenser, også for klubb/region (den tekniske arrangøren).

Noen helt sentrale krav er disse:

 • Gulvareal pr bord 14 x 7 meter – Lysstyrke 800 lux
 • Takhøyde 5 meter – ITTF godkjent gulvdekke

Nedenfor har vi satt opp en del andre punkter som er viktige i en samarbeidsavtale mellom teknisk arrangør (klubb/region) og NBTF. Vi står delvis fritt i valg av spillermateriell.

 • Bord: STIGA (ITTF godkjent bord som kan variere noe utfra hva arrangør har tilgjengelig)
 • Dommerbord: STIGA
 • Telleapparat: STIGA
 • Baller: NITTAKU premium 40+ white (disse leveres gratis fra ETTU)
 • Barrikader: STIGA
 • Gulv: ITTF godkjent rødt gulv. Dette kan leveres/lånes fra NBTF

NBTF vil stå for all kommunikasjon med ETTU og med gjestende lag mht å sende invitasjon og følge opp de mer formelle saker omkring arrangementet.
Som dere ser så er det satt opp både herre og damekamp på samme dato ved to tilfeller. Her vil vi sjekke muligheten for at begge kamper kan spilles på samme sted til samme tid.

Økonomi:

 • Gjestende lag: Teknisk arrangør (klubb/region) dekker lunsj og middag for gjestende lag på kampdagen og transport fra/til flyplass/togstasjon til/fra hotell/hall i Norge.
 • Norges lag: NBTF dekker alle kostnader for Norges lag
 • Dommere: ETTU oppnevner 1 overdommer. NBTF dekker 50 % av reisen og oppholdet i 1-2 døgn, samt et daglig honorar på 25 US. NBTF oppnevner nasjonale /lokale dommere. NBTF dekker eventuelle reiseutgifter for disse og det daglige honoraret.
 • Halleie: Dekkes av lokal teknisk arrangør
 • Sponsorer: Salg av reklame på barrikader vil bli et samarbeid mellom teknisk arrangør og forbund. NBTF har fortrinnsrett med sine samarbeidspartnere der det er bransjeeksklusivitet.
 • Salg: Inntekter fra kiosksalg, billetter og annonser i program tilfaller klubben.
 • TV: Forbundet vil arbeide aktivt overfor NRK og TV 2 for å få dekning/innslag fra kampene.
 • Streaming: Vi er pålagt av ETTU å streame fra kampene og dette vil bli et samarbeid mellom klubb og NBTF.

Klubber/regioner som er interessert i å påta seg arrangementet som teknisk arrangør bes sende inn en søknad om dette innen følgende datoer for de respektive kamper:

 • 22. mai: Norge – Israel (herrer), Norge – Hellas (damer) Søknadsfrist: 1. mars
 • 02.oktober: Norge – Italia (herrer) Søknadsfrist: 1. juli
 • 20.november: Norge – Kosovo (herrer) og Norge – England (damer) Søknadsfrist: 1. september

Søknaden skal inneholde navn på hotell(er), hall, opplegg for transport og forslag til opplegg for hvordan dere kan fylle hallen med publikum. Videre ber vi om et budsjett og et pristilbud på hotellopphold.

Her kan dere se på den vedlagte invitasjonen fra Italia til Norges første kamp 27. februar hvordan de har gjort dette. Ikke sikkert dere har flere hotellalternativer og vi ønsker naturlig vis at vi skal bruke Thon Hotels der dette finnes.

Dette er viktige og høyt profilerte, arrangementer for norsk bordtennis. Vi er derfor opptatt av at vi sammen kan gjøre noe spesielt rundt avviklingen. Med gode ideer og innspill fra dere og oss, håper vi å kunne arrangere noe som vil bli lagt merke til og med gode norske resultater.

Vi er innforstått med at det her kan være detaljer som er nødvendig å avklare nærmere mellom NBTF og teknisk arrangør, men dette er således en ramme for et slikt samarbeid om arrangementet.

Vedlagt følger retningslinjer fra ETTU der dere ser mer detaljer om arrangementet.
Vennligst ta kontakt dersom det er andre detaljer, eller avklaringer dere har behov for.

Utlysning EM-kvalik 2018

EUROPEAN CHAMPIONSHIPS-DIRECTIVES STAGE 1