ELEKTRONISK REGIONLEDERMØTE

313

Tekst  Øivind Eriksen
Foto   Ghassan Chaer

Det ble avholdt regionledermøte mandag 11. mai, med deltakelse fra NBTFs styre, administrasjon og NBTFs fem regioner. Dette møtet er hjemlet i NBTFs lov, og normalt er dette et to-dagers fysisk møte. Forrige gang ble møtet avholdt i Halmstad i forbindelse med VM 2018, men denne gangen, og for den første gang i NBTFs 74-årige historie, satt alle deltakerne i regionledermøtet hjemme i egen stue i et 4-timers elektronisk møte.

Møteformen fungerte relativt greit, men det er ingen tvil om slike status- og utviklingsmøter passer best som fysiske møter. Både det faglige og det sosiale er viktig, men denne gangen lot det seg ikke gjøre å møtes på vanlig måte.

All honnør til NBTF for et godt planlagt møte, med en interessant agenda og med lange og gode diskusjoner. Referatet fra møtet er vedlagt.

REFERAT REGIONSLEDERMØTE 11.05.2020