Dommerseminar på Ullevål stadion

74
12 dommere deltok i dommerseminaret

Tekst: Øivind Eriksen
Foto: Ghassan Chaer

NBTFs dommerkomite arrangerte det årlige dommerseminaret søndag 10. september.

Seminaret ble avholdt i Norges Bordtennisforbunds lokaler på Ullevål stadion i Oslo under ledelse av dommerkomiteens leder Karl Børre Reite.

Seminaret ble avholdt i Norges Bordtennisforbunds lokaler på Ullevål stadion i Oslo under ledelse av dommerkomiteens leder Karl Børre Reite.

12 dommere deltok i seminaret, og sammen med andre dommere skal disse dommerne utføre funksjoner som teknisk delegerte, overdommere og dommere i NBTFs arrangementer inneværende sesong.

Dommerkomiteen er en del av sektor Arrangement, som ledes av NBTF-styrets Anders Hovden.

På agendaen var temaene ambisjoner for sesongen, dommer- og overdommerkurs, regelnyheter, dommer- og overdommerrollen, fordeling av dommere til seriespillet, dommer-, overdommer og TD-oppsett for sesongen 2017/2018 samt erfaringer fra internasjonale oppdrag.

De seks seminartimene var preget av god og tydelig møteledelse, samt gode faglige diskusjoner og dialoger.

Internasjonal dommer Marianne Troppen Hornnes forteller på seminaret hva hun har lært av Internasjonale oppdrag

Gjennom dette seminaret fikk deltakerne en grei oppdatering, og som alltid når dommere møtes, var det stor aktivitet, med faglige diskusjoner, spørsmål og svar.

Seminaret ble som vanlig administrert og tilrettelagt på en god og trygg måte av NBTFs Ghassan Chaer.

Program dommerseminar 10 september