DOMMERSEMINAR I OSLO

112
Foredragsholder Preben Søndergaard, Danmark
Foredragsholder Preben Søndergaard, Danmark
Seminardeltakerne
Seminardeltakerne

Tekst og foto: Øivind Eriksen

Dommerkomiteen avholdt det årlige dommerseminaret på Ullevål Stadion i Oslo søndag 30. august. Seminaret ble ledet av Dommerkomiteens leder, Karl Børre Reite. Fra Danmark hadde Dommerkomiteen invitert Preben Søndergaard, en meget profilert ITTF «blue badge»-dommer, som foredragsholder og inspirator. Det var totalt 25 deltakere på seminaret, inklusive foredragsholdere.

Karl Børre Reite innledet seminaret med å gå gjennom de viktigste endringene i representasjonsreglementet, konkurransereglementet og tilleggsbestemmelsene fra og med sesongen 2015/2016. Karl Børre var også innom prosedyrer ved racketkontroll.

Preben Søndergaard holdt deretter en meget inspirerende og lærerik oppdatering, et foredrag som gikk over 4 timer. Han testet først nivået på deltakerne med «10 spørsmål og svar». Disse 10 innledende spørsmålene var også med på å sette standarden og de skjerpet også deltakerne. Deretter gikk Preben gjennom viktige elementer som dommerne, eventuelt overdommerne, skal kontrollere før stevnestart. De fleste deltakerne fikk flere a-ha-opplevelser under Prebens foredrag, og innså at det er utrolig mange detaljer som skal kvalitetssikres. Viktige detaljer om spillehall, bordet, nettet, ballen og racketen ble gjennomgått de to første timene.

Etter lunsj ble det fokusert mer på selve dommergjerningen. Aktuelle fokusområder som serve, spillernes oppførsel og ensartet dømming, herunder dommerprosedyrer, ble behørig diskutert. Videoeksempler ble vist, med kamera som viste serveren og serven sett både fra dommerstolen og fra motstanderens plassering. Midt i det hele fortalte Preben viktigheten av å kombinere regelverk og formaliteter med sunn fornuft. Foredraget ble avsluttet med en skriftlig dommerprøve, med påfølgende gjennomgang av spørsmålene med korrekte svar. Dommerkomiteen vil benytte Preben Søndergaards kompetanse ytterligere i inneværende sesong, både for å løfte det generelle nivået på dommerne og for å forberede de beste norske forbundsdommerne til den internasjonale dommerprøven i mai 2016.

Da er den nasjonale sesongåpningen like rundt hjørnet. Dommerne er godt forberedt!