Dommernytt – 2017/2018

150
Karl Børre Reite, Leder NBTFs dommerkomitten

Tekst: Karl Børre Reite
Foto: Ghassan Chaer

Som vanlig tar vi opp noen få punkter som vi ønsker det skal fokuseres spesielt på i inneværende sesong. Denne gangen har vi valgt å fokuserer vi på dommerstolthet og kvalitet:

 1. Gi merverdi til kampen og turneringen

Vi skal levere med høy kvalitet. Vi skal være forberedt, klare til kamp og til å ta avgjørelser.

 • Les deg opp på bordtennisreglene før kamp
 • Les deg opp på representasjonsreglementet, konkurransereglementet og tilleggsbestemmelsene for turneringen
 • Ha alltid med gjeldende utgave av LARC
 • Vær oppdatert på følgende materiell:

Vær på tilbudssiden og bidra til en god opplevelse for arrangører, spillere, trenere, publikum, presse og andre involverte. Del kompetanse og erfaringer med andre dommere, også nye klubbdommere og regionsdommere. Jobben er ikke ferdig før all rapportering er ferdig, f.eks. resultater i seriespill.

 1. Høyere kompetanse skal gi utslag i bedre dømming

Dommergruppen får stadig høyere kompetanse og mer erfaring samlet sett. Det er vårt ansvar å ta dette ut i kamp. Dette betyr at det forventes at vi skal:

 • Se klare regelbrudd og sette inn riktig sanksjon
 • Holde en klar linje gjennom kampen
 • Ha en god kommunikasjon og god flyt i kampen
 • Styre kampen med kompetanse, autoritet og humør

Vi skal være modige og tydelige i kampledelsen. Vi skal holde høyt nivå. Dette gjelder også rolleforståelsen. En dommer i uniform skal være nøytral og ha integritet. Vi kan f.eks. ikke være dommer og coach på samme stevne. Dommerne forventes å se mye bordtennis live og på nett – med dommerøyne.

 1. Utvalgte områder

Ny ball:
I løpet av sesongen vil vi møte neste generasjon plastball (ABS), f.eks D40+, A40+ eller Stiga Perform. Dere vil trolig oppleve at denne ballen går sjeldnere i stykker og ikke knekker i lufta på samme måte som første generasjon. Det kan bety at færre ballvekslinger ender som omball. Dette må vurderes konkret.

Bruk av overdommerrapport:
Bruk overdommerrapporten FØR turneringen eller kampen, f.eks. allerede når du vet at du har fått oppdraget. Det er mye bedre å påvirke spilleforhold og lignende i forkant, enn å rapportere avvik i etterkant.

Les dommernytt fra tidligere år:
Rådene som er gitt tidligere, gjelder fortsatt.

Dommerkontakter:
Vi fortsetter med dommerkontakter. Dommerkomiteen har oppnevnt Kim-Erling Bolstad-Larssen som ny region dommerkontakt i region vest. Dommerkontaktene vil bistå klubbene med å finne, utvikle og oppnevne regionsdommere til Stiga-Ligaen (assistentdommere), 1.divisjon, om mulig 2.divisjon og til turneringer, samt overdommere til regionale stevner. Dette er et arbeid som må gjøres steg for steg, og med respekt for at klubbene også har andre oppgaver som skal løses. Målet er å få flere dommere ved å få flere personer involvert i miljøet, ikke ved å ta ressurser fra andre oppgaver. Vi oppfordrer alle til å støtte opp om dette arbeidet!

Dommernytt 2017