DOMMERNYTT 2016-2017

104

Dommernytt tar også i år opp hva dommerne forventes å forholde seg til i løpet av sesongen. Dommer informasjon-2016

Følg alltid med på https://bordtennis.no/dommere/. Der ligger alltid oppdaterte dokumenter og nyheter. Som aktiv dommer har du også tilgang til facebookgruppen for regeldiskusjon.

Generelt om dommeroppdragene denne sesongen
Kontaktperson: Ghassan Chaer
NBTF oppnevner to dommere til hver kamp i Stiga-Ligaen for herrer og damer, altså en til hvert bord. Klubbene blir oppfordret til å stille med assistentdommere, men er ikke forpliktet til dette.
Oversikt over oppnevninger vil ligge på dommersiden på www.bordtennis.no.

Ny coacheregel
Kontaktperson: Karl Børre Reite
Den nye coacheregelen gjelder generelt fra 1.oktober 2016.
Det er nå tillatt å gi råd når som helst, unntatt i ballvekslingene. Det er fortsatt ikke tillatt å bryte kontinuiteten (hale ut tiden). Spillere og lagledere skal fortsatt ikke vise usportslig oppførsel som kan distrahere en motspiller, fornærme tilskuere eller bringe sporten i vanry, slik som f.eks. stygt språk. Det er ingen andre endringer.
Regelen er testet i Stiga-Ligaen nasjonalt og tatt i bruk i internasjonalt. Foreløpig er konklusjonen den samme som fra testingen i Tyskland: Endringen består i at coacher ikke får gule og røde kort, mens det er lite endring i måten det gis råd på.
Det er ingen endringer i hvem som kan coache. Dette er:
De som har tillatelse til å sitte på benken i lagklasser

  • En coach i singleklasser
  • En coach i doubleklasser, to dersom spillerne i paret er fra forskjellige klubber

Håndheving:
Det er laget en oversikt over scenarioer og reaksjoner. Generelt rettes reaksjonen mot coach når det gis ulovlig råd (f.eks. råd i ballvekslingen, råd fra andre enn coach) og mot spiller når det er brudd på kontinuitet (spiller går bort til coach for å få råd mellom ballvekslingene). Oversikten dekker de fleste situasjoner, men ikke alt. Foreløpig har det kommet opp spørsmål om hvorvidt det er forbudt for coach/benk å si hvilke servetegn motstanderparet i double bruker, eller hvorvidt det er forbudt for spiller å svare coach. Dette er i utgangspunktet ikke forbudt. Samtidig er det selvsagt ikke akseptabelt å forstyrre server med høye rop.

Forholdsregler på stevner:
Det er enda viktigere å «holde gulvet rent», slik at det er mulig å skille coacher fra andre.
I toppstevnene våre og ved cupspill skal vi være strenge på hvem som er tilstede ved hagen.
I breddestevner (puljespill, yngre klasser) kan vi av arrangementstekniske grunner tillate at spillerne i puljen er i nærheten av hagen, i tillegg til coachene. Normalt er det to som spiller, en som dømmer og en som venter.

Fokusområder ellers
Kontaktperson: Karl Børre Reite
Det er ingen spesielle nye fokusområder for 16/17 ut over det som fremgår i dokumentet her. Vi har som mål å få til noen evalueringer i løpet av sesongen. Vi ønsker fortsatt at dommerne skal ha fokus på matchkontroll (dommeren dømmer), samt på alvorlige brudd på serveregelen (ball skjult for motstander). Vi skal ikke være redde for å gi advarsel på serve, eller å dømme bort server. Vi oppfordrer alle dommere til å se mest mulig bordtennis «live» og på nett. Dette er den beste måten å lære å gjenkjenne forskjellige situasjoner på.

Racketkontroll
Kontaktperson: Marianne Troppen Hornnes
Ut fra tilbakemeldingene vi har fått er det behov for å intensivere racketkontrollene. Bakgrunnen er rapporter om bruk av fersk lim. Målet, jf. retningslinjer for racketkontroll i norske konkurranser, er fair play. Vi kommer derfor til å ha hyppigere og grundigere kontroll i utvalgte stevner og seriespill. Det vil bli tilfeldige kontroller før kamp, men prioritering av topp foran bredde. Avvik vil bli rapportert via overdommerrapporten.

Lag din egen regelbok
Kontaktperson: Ghassan Chaer
Som overdommer er det nødvendig å ha oversikt over representasjonsreglene, konkurransereglementet, tilleggsbestemmelsene for turneringen, satser og sanksjoner. Det er mange endringer før denne sesongen. Sørg alltid for at du har oversikt over hva som gjelder for den turneringen du leder. Det er en god idé å ta utskrift av de dokumentene du trenger for turneringen. Du finner det du trenger på www.bordtennis.no.
Dette inkluderer også den gjeldende utgaven av listen over godkjente belegg LARC. Denne er ny 1.oktober. http://ittf.com/stories/pictures/LARC_2016B.pdf
Det kan også være smart å lese seg opp på Handbook for match officials og FAQ som ligger her http://new.ittf.com/umpires-referees/documents/

Håndsignaler
Vi bruker håndsignalene for poeng, bryt/stopp og neste server slik det er skissert i den norske oversettelsen av vedlegg 14. https://bordtennis.no/wp-content/uploads/2015/04/Appendix.pdf
Det er også utarbeidet 7 håndsignaler som forklarer feil serve. Disse er først og fremst utviklet for å kunne forklare spillere, coacher og publikum hvorfor serven dømmes bort, f.eks dersom spilleren ikke snakker samme språk som dommeren. En video som forklarer disse håndsignalene finnes her http://new.ittf.com/umpires-referees/videos/.
Det viktigste for dommerne er å dømme bordtennis, ikke å huske en mengde håndsignaler! Det er ikke obligatoriske å bruke de 7 håndsignalene for feil serve. Alle forbundsdommere bør imidlertid kjenne til håndsignalene og helst kunne bruke de når det er behov for å forklare avgjørelsen. Vi evaluerer denne praksisen før neste sesong.

Ny dommeruniform
Kontaktperson: Ghassan Chaer
Den norske dommeruniformen er mørk blå enkeltspent blazer med NBTF’s navneskilt, lys blå skjorte, blått NBTF slips, kahki bukse, eventuelt smalt svart belte med enkel spenne, svarte sokker og svarte sko. Det broderte jakkemerket skal ikke være på. Internasjonale dommere bærer IU-pin. Standard jakke, slips og dommersett er tilgjengelig for aktive dommere ved behov. Dommerjakke skal normalt vare 5 år.

Kursplan
Kontaktperson: Torstein Rønningen/Ghassan Chaer
Klubbdommerkurset er fint å ta både for unge spillere, foreldre og andre som kommer inn i miljøet. Dere finner det her: https://app.xtramile.no/user/Training/HandleTrainingRequestPreview?t=Lesson&o=5e2d4af6-0d7f-4f82-8171-9590ca8687c5
Det vil bli holdt regiondommerkurs, forbundsdommerkurs og TD-seminar. Kursplan ligger på www.bordtennis.no på dommersiden.
Vi arbeider med et nytt overdommerkurs basert på det internasjonale kurset. Ny eksamen for internasjonale dommere er i 2018. Vi vil i forkant vurdere behovet for nye IU ‘er og i så fall sette opp kurs.

Regionale dommerkontakter
Kontaktperson: Ghassan Chaer
Vi har oppnevnt regionale dommerkontakter. Disse vil bistå klubbene med å finne, utvikle og oppnevne regionsdommere til Stiga-Ligaen (assistentdommere), 1.divisjon, om mulig 2.divisjon og til turneringer, samt overdommere til regionale stevner. Dette er et arbeid som må gjøres steg for steg, og med respekt for at klubbene også har andre oppgaver som skal løses. Målet er å få flere dommere ved å få flere personer involvert i miljøet, ikke ved å ta ressurser fra andre oppgaver. Vi oppfordrer alle til å støtte opp om dette arbeidet!

ARBEIDSBESKRIVELSE
Dommerkontakten er dommerkomitéens forlengede arm i sin region.
Oppgaven består i å utvikle regionsdommere og klubbdommere i regionen.
Dette gjøres gjennom følgende tiltak:

Kurs:
-Markedsføre klubbdommerkurset (nettkurset) mot klubbene
-Markedsføre, planlegge og holde regiondommerkurs i regionen

Skape aktivitet:
-Oppfordre klubbene til å stille regionsdommere som assistentdommere i Stiga-Ligaen for herrer og damer
-Bistå klubbene i å finne regionsdommere til dette
-Etterspørre resultat
-Oppfordre klubbene til å stille regionsdommere i 1.divisjon og om mulig 2.divisjon
-Bistå klubbene i å finne regionsdommere til dette
-Etterspørre resultat
-Oppfordre klubbene til å stille klubbdommere og regionsdommere til turneringer
-Etterspørre resultat

Tilleggsoppgaver:
-Oppfordre klubbene til å stille overdommer (forbundsdommer/annen realkompetanse) i turneringer og seriespill der overdommer ikke oppnevnes av NBTF
-Etterspørre resultat
-Motivere dyktige regionsdommere til å ta forbundsdommerkurs

Mål og metode:
Faste dommere er en god måte å utvikle sporten på. Det gir spillerne mulighet til å fokusere på idretten, før, under og etter kamp. Det gir også en bedre håndhevelse av regelverket og bedre kontroll på arrangementet.

Ny facebookgruppe
Det er satt opp en egen facebookgruppe for aktive dommere på https://www.facebook.com/groups/NBTFdommere/ Vi oppfordrer aktive dommere til å bli med her.