NBTFs FORBUNDSDOMMERE

Dommerkomitéen er NBTFs fagkomité i dommersaker. Dommerkomitéen er underlagt Arrangementsutvalget og har følgende mandat og arbeidsoppgaver:

 1. Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.
  Komitéen skal arbeide etter Mandat nr 2 – Fellesbestemmelser for utvalg og komitéer m.m.
 2. Utdanning
  Komitéen har ansvaret for utdanning av klubb, region og forbundsdommere.
  Komitéen skal foreta uttak til ITTFs prøve for internasjonale dommere, samt arrangere denne prøven i Norge.
  Komitéen skal også foreta uttak til ITTFs prøve for internasjonale overdommere.
 3. Etterutdanning
  Komitéen skal informere regiondommere og forbundsdommere om regelendringer og annet som er nødvendig for å utøve dommergjerningen.
 4. Internasjonal dommeroppnevning
  Komitéen skal oppnevne dommere til internasjonale oppdrag, herunder internasjonale oppdrag i Norge.
 5. Nasjonal dommeroppnevning
  Komitéen skal årlig innen 1. september oppnevne overdommere og dommere til påfølgende sesongs Eliteserie, Dameserie, 1. og 2. divisjon, Stiga Norgescup, Stiga Norgescupfinale, norske mesterskap og andre arrangement i regi av NBTF.

DOMMERKOMITEEN

Karl Børre

Karl Børre Reite

Leder

Mobil:
916 25 676

E-post:
karl-borre.reite@skatteetaten.no

Kim-Erling Bolstad-Larssen

Medlem

Mobil:
91122269

E-post:
kebl1992@gmail.com

Torstein

Torstein Rønningen

Medlem

Mobil:
905 93 554

E-post:
torstein.ronningen@getmail.no

Marianne

Marianne Troppen Hornnes

Medlem

Mobil:
913 26 251

E-post:
m-tr-hor@online.no

Rune

Rune W. Johansen

Medlem

Mobil:
412 12 007

E-post:
runewj@hotmail.com

Ghassan

Ghassan Chaer

Fra administrasjon

Mobil:
920 47 377

E-post:
ghassan.chaer@bordtennis.no

Det tilbys kurs- og sertifisering av dommere på følgende nivå:

 • Borddommer
 • Regiondommer
 • Overdommer
 • Internasjonal dommer

Online kurs
Klubbdommerkurset og dommerprøven på nett er en kjempemulighet for spillere, trenere, foreldre og andre interesserte til å bedre sine kunnskaper om bordtennisreglene, og få en formell dommerautorisasjon.
Link til Klubbdommerkurs

Internasjonale og nasjonale dommere
NBTF-Forbundsdommere
Regionsdommere i Region Øst
Regionsdommere i Region Sør
Regionsdommere i Region Vest
Regionsdommere i Region Nord
Regionsdommere i Region Midt

REGIONALE DOMMERKONTAKTER

Erik

Erik Bergerseter

Region Øst

Mobil:
464 45 195

E-post:
bergerseter@hotmail.com

Dag Andre

Dag Andre Vørner

Region Sør

Mobil:
943 08 957

E-post:
dag.andre.vorner@gmail.com

Arnt Ove

Arnt Ove Sporsheim

Region Midt

Mobil:
970 83 863

E-post:
ovearnt@online.no

Anders

Anders Hovden

Region Vest

Mobil:
900 11 665

E-post:
anders.hovden@idrettsforbundet.no

Sigbjørn

Sigbjørn Skjerpen

Region Nord

Mobil:
918 67 071

E-post:
sigbjorn.skjerpen@gmail.com
X