Disse fristene må ikke din klubb gå glipp av

45

Nå er tiden igjen inne for alle idrettslag å gjennomføre årsmøte og rapportere medlemsopplysninger. Derfor har Norges idrettsforbund i dag sendt ut en e-post til alle idrettslag om hvilke frister som gjelder.

Nedenfor har vi oppsummert de viktigste punktene:

Årsmøte må avholdes innen 31. mars

– For å hjelpe alle idrettslagene med å gjennomføre årsmøtene på en god måte har vi laget en informasjonsside med ulike maler for gjennomføring av årsmøte i idrettslag og bedriftsidrettslag, sier Geir Johannessen, assisterende organisasjonssjef i Norges idrettsforbund.

Se informasjonen som ble sendt ut til alle idrettslag her.

Dersom idrettslag ikke klarer å avholde årsmøtet innen fristen kan det i særlige tilfeller søke om utsatt frist. – For utsatt frist til utgangen av april kan dere søke direkte til idrettskretsen med en begrunnelse, forteller Johannessen.

Medlemsopplysninger må rapporteres til NIF innen 30. april

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31. desember 2016 til NIF innen 30. april 2017.

– Som tidligere informert må alle idrettslag benytte seg av et godkjent elektronisk medlemsregister innen 31. desember 2016. Dette være seg medlemsadministrasjon i KlubbAdmin eller annet system som har en godkjent integrasjon med NIF. Selv om idrettslaget benytter seg av et annet godkjent elektronisk medlemsregister så må idrettslagene logge inn i KlubbAdmin og bekrefte antall medlemmer og aktive medlemmer i modulen for samordnet rapportering, forteller Geir Johannessen.

Momskompensasjon

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon er en del av samordnet søknad og rapportering. NIF vil komme nærmere tilbake med informasjon om frist for vare- og tjenestemomskompensasjon i 2017.