Dispensasjon fra Konkurransereglementet 3.3.3.1

336

Alle klubber i Stiga-Ligaen og 1. divisjon gis dispensasjon fra følgende tekst i Konkurransereglementet 3.3.3.1 for de to første seriekampene høsten 2020: Laget i hovedklubben eller farmerklubben i den høyere divisjonen må ha spilt sine to første seriekamper før den kan få en slik ny spiller

Dette betyr at spillere som allerede har spilt 2. divisjon eller lavere, lovlig vil kunne delta i Stiga-Ligaen og 1. divisjon de to første seriekampene. Dette gjelder inntil 2 spillere.

Bakgrunnen for dispensasjonen er å gjøre det lettere for klubbene å stille fullt lag i en situasjon der man kan oppleve at flere spillere er i karantene mv på grunn av korona.

Fra og med tredje serierunde mener vi at regelverket gir god nok fleksibilitet som det er.

Ingen andre regler er endret i denne omgang.