DISPENSASJON FOR UTLÅN TIL SERIESPILL (PRØVEORDNING 2018/2019)

518

NBTF’s styre har vedtatt nye regler om utlån av spillere.

Dette er en prøveordning som vi har tatt på bakgrunn av at NBTF tror det vil bringe flere klubber / spillere inn i seriesystemet. Det er i dette prøveåret kun de søknader som vil bringe flere klubber/spillere inn i seriesystemet som vil bli godkjente av NBTF.

3.3.2.2     Dispensasjon for utlån til den nasjonale lagserien
Det kan søkes om dispensasjon for at spillere kan representere en annen klubb i den nasjonale lagserien. Slik søknad må oversendes NBTF innen 1.august. En eventuell dispensasjon vil kun bli gitt for deltakelse i den nasjonale lagserien.
I alle andre konkurranser representerer spilleren klubben han eller hun har spillelisens for.
Dispensasjonen gis for hele sesongen og kan ikke reverseres.

3.3.2.3     Dispensasjon for utlån til dameserien
Det kan søkes om dispensasjon for at spillere kan representere en annen klubb i dameserien. Slik søknad må oversendes NBTF innen 1. august. En eventuell dispensasjon vil kun bli gitt for deltakelse i dameserien. I alle andre konkurranser representerer spilleren klubben hun har spillelisens for.
Dispensasjonen gis for hele sesongen og kan ikke reverseres.

3.3.2.4     Overgangskjema for dispensasjon for utlån til seriespill
Det skal fylles ut overgangskjema for dispensasjon til utlån til seriespill og betales overganggebyr.
Reglene om overgang i 1.3 gjelder tilsvarende, med unntak av 1.3.3 og 1.3.6.
Ingen karantenetid, forutsatt NBTF’s godkjenning.

Fristen går ut: 01.08.2018