DISPENSASJON FOR UTLÅN TIL SERIESPILL

391

Her er en oversikt over spillere som har fått dispensasjon for at en spiller i en lagkamp kan representere en annen klubb i den nasjonale lagserien sesongen 2020-2021.

SØKNADER OM DISPENSASJON 2020-2021

Henviser til konkurransereglementet

3.3.2.1 Generelle bestemmelser
En spiller kan kun representere én klubb i den nasjonale/regionale lagserien i løpet av et spilleår, med det unntak nevnt i 3.3.2.2.
Styret kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

3.3.2.2 Dispensasjon for utlån til den nasjonale lagserien
Det kan søkes om dispensasjon for at en spiller i en lagkamp kan representere en annen klubb i den nasjonale lagserien. Slik søknad må oversendes NBTF innen 1.august.
En eventuell dispensasjon vil kun bli gitt for deltakelse i den nasjonale lagserien.
I alle andre konkurranser representerer spilleren klubben han eller hun har spillelisens for.
Dispensasjonen gis for hele sesongen og kan ikke reverseres.

3.3.2.3 Dispensasjon for utlån til dameserien
Det kan søkes om dispensasjon for at en spiller i en lagkamp kan representere en annen klubb i dameserien. Slik søknad må oversendes NBTF innen 1. august.
En eventuell dispensasjon vil kun bli gitt for deltakelse i dameserien.
I alle andre konkurranser representerer spilleren klubben hun har spillelisens for
Dispensasjonen gis for hele sesongen og kan ikke reverseres.

3.3.2.4 Overgangsskjema for dispensasjon for utlån til seriespill
Det skal fylles ut overgangsskjema for dispensasjon til utlån til seriespill og betales overganggebyr.
Reglene om overgang i 1.3 gjelder tilsvarende, med unntak av 1.3.3 og 1.3.6.
Ingen karantenetid, forutsatt NBTFs godkjenning.

3.3.2.5 Unntak
Spillere som har spilt seriekamp for en farmerklubb, kan melde overgang til og spille for tilhørende hoved klubb
Spillere som har spilt seriekamp for en hoved klubb, kan melde overgang til og spille for tilhørende farmerklubb hvis denne spiller i Stiga-Ligaen (Eliteserien).