Digitalt kurs i Økonomistyring

65

Sted: Teams
Start: 28.01.2021 18:00
Slutt: 28.01.2021 20:00

Økonomikurset er åpent for deltakere fra hele landet.

Som valgt styre er dere ansvarlig for «en forsiktig og forsvarlig forvaltning av idrettslagets midler».

Hvordan gjøre dette på en riktig måte? Hvilket ansvar har styret? Hva er viktig å tenke på?

Kurset gir en innføring i regnskapsregler for idretten, økonomistyrings- og rapporteringsrutiner, budsjett og årsregnskap.

Kurset passer for hele styret samt kontrollutvalget.

Kurset holdes på Teams.

Påmelding her
Link til kurset blir sendt ut på e-post i forkant av kurset.

Spørsmål?
Ta kontakt med Kathe Langvik, kathe.langvik@idrettsforbundet.no, mobil 996 32 543