Den nasjonale lagserien sesongen 2018-2019

658

Det nærmer seg start for årets seriespill og nedenfor følger en del opplysninger som klubbene må merke seg.

Gjennomføring av kamper: Klubber som står som arrangør skal være ansvarlig for gjennomføringen av kampen. seriespill – tabell og kampliste

Innbydelse til kampene: Arrangør sender ut innbydelse i henhold til Konkurransereglementet , punkt 3.8.1 Utsending – Lagserien.

Rapportering av kampresultater til serieansvarlig: Skal ringes/tekst meldes inn, rett etter at kampen er ferdigspilt, kampskjemaer sendes på e-mail eller skannes samme dag som kampene er spilt til Seriekontakter

Ved samlerunder er teknisk arrangør ansvarlig for at alle resultater blir sendt inn.

Lisenser: Vi ber ansvarlig lagleder påse at alle spillerne har betalt lisens. Lisens og forsikringer

Flytting av kamper: Alle henvendelser vedrørende flytting av kamper skal gjøres skriftlig til NBTF v/ Administrasjonskonsulent Ghassan Chaer: ghassan.chaer@bordtennis.no

Overdommere og dommere:  NBTF skal oppnevne overdommer til alle seriekamper i STIGA – LIGAEN (Eliteserien), Dameserien, 1. og 2. divisjon.
I 3. divisjon skal arrangøren oppnevne overdommer.

Vi oppfordre arrangøren til å stille med to dommere (regionsdommere) til overdommers disposisjon i STIGA – LIGAEN (Eliteserien) og Dameserien.
I 1.-2 divisjoner skal arrangøren stille med en -1- dommer til hvert bord (hver kamp).
Arrangøren skal etter endt seriekamp betale overdommer- og dommerhonorar samt reisepenger, til alle av NBTF-oppnevnte overdommere, dommere med overdommermyndighet og dommere nominert av NBTF. Dommeregning
Arrangøren kan avtale honorar med overdommere og dommere som ikke er oppnevnt eller nominert av NBTF.
Utgiftsfordeling: Her er Regler for utgiftsfordelingen sesongen 2018-2019

Manual STIGA-LIGAEN (eliteserien): Den er laget av NBTF for å gi bedre forutsetninger ved eliteseriekamper for spillere, publikum, dommere og presse.
Manual eliteserien 2018-2019

Seriereglementet: Vi ber klubbene sette seg inn i reglementet. konkurransereglementet/kap-3-lagserien/

Kontaktpersoner: Se under seriespill liste over kontaktpersoner. Kontaktpersoner

Premiering: Til de tre best plasserte lagene. (I Dameserien og i STIGA-LIGAEN er det pengepremier)

Kampskjemaer:
Lagkampprotokoll – Dameserien
Lagkampprotokoll

Serieavgift: NBTF sender faktura på serieavgift.

STIGA-LIGAEN (Eliteserien):        kr 6.000,-
Dameserien:                                 kr 6.000,-
1. divisjon:                                    kr 5.000,-
2. divisjon:                                    kr 4.000,-
3. divisjon:                                    kr 3.000,-
Serieavgiften må være betalt innen seriestart.

Årets lagspiller: Kåring av årets lagspiller bli lagt ut på NBTF’s hjemmesider. Det vil bli lagt ut en oversikt på NBTF`s hjemmesider etter hver runde.

Klubbprogram: Vi ber om at klubbene lager et serieprogram. Dette er en meget bra måte å presentere klubben på, samt en mulig inntektskilde.
Ved eventuelle uklarheter/spørsmål ber vi dere kontakte serieansvarlig Ghassan Chaer: ghassan.chaer@bordtennis.no, M: 92047377