Den Nasjonale lagserien sesongen 2016-2017

72

Det nærmer seg start for årets seriespill og nedenfor følger en del opplysninger som klubbene må merke seg.

Kampavvikling: Se under aktuelle skjemaer lag kamp – protokoll for spillesystem.

Gjennomføring av kamper: Klubber som står som arrangør skal være ansvarlig for gjennomføringen av kampen.

Innbydelse til kampene: Arrangør sender ut innbydelse i henhold til gjeldende regler.

Rapportering av kampresultater til serieansvarlig: Skal ringes / tekst meldes inn, rett etter at kampen er ferdigspilt, kampskjemaer sendes på e-mail eller skannes samme dag som kampene er spilt til Seriespillkontakter

Seriespillkontakter for sesongen 2016 – 2017:
STIGA-LIGAEN:         Ghassan Chaer
Dameserien:             Ghassan Chaer
1. Divisjon:               Kenneth Zeiffert
2. div. avd. A:           Tore Eig
2. div. avd. B:           Rolf Erik Paulsen
3. div. avd. A:           Jan Zeiffert
3. div. avd. B:           Kenneth Zeiffert
3. div. avd. C:           Tore Eig
3. div. avd. D:           Jan Sandberg
3. div. avd. E:            Don Alexander
3. div. avd. F:            Runar Bernt Myklebust
3. div. avd. G:           Espen Wiik

Ved samlerunder er teknisk arrangør ansvarlig for at alle resultater blir sendt inn.

Lisenser: Vi ber ansvarlig lagleder påse at alle spillerne har betalt lisens.

Flytting av kamper: Alle henvendelser vedrørende flytting av kamper skal gjøres skriftlig til NBTF v/ Administrasjonskonsulent Ghassan Chaer: ghassan.chaer@bordtennis.no

Overdommere og dommere: NBTF har rett til å oppnevne overdommer til alle seriekamper. Slik oppnevning skal meddeles arrangøren senest én måned før seriekampen finner sted. NBTF kan oppnevne assisterende overdommer som skal fungere i overdommers fravær under en seriekamp. NBTF skal oppnevne overdommer til alle seriekamper i STIGA – LIGAEN (Eliteserien), Dameserien, 1. og 2. divisjon. Hvis NBTF ikke har oppnevnt overdommer til en seriekamp i 1., 2. eller 3. divisjon, skal arrangøren oppnevne overdommer. NBTF har rett til å nominere en eller flere dommere til alle seriekamper, som skal er dommers disposisjon. Slik oppnevning skal meddeles arrangøren senest to uker før seriekampen finner sted. Hvis NBTF ikke har nominert tilstrekkelig antall dommere til en seriekamp, er arrangøren ansvarlig være til og for at det er tilstede tilstrekkelig antall dommere som overdommer kan oppnevne.

Vi oppfordre arrangøren til å stille med to dommere (regionsdommere) til overdommers disposisjon i STIGA – LIGAEN (Eliteserien) og Dameserien.

I 1.-2 divisjoner skal arrangøren stille med en -1- dommer til hvert bord (hver kamp). Det kan oppnevnes overdommer og assisterende overdommer til en seriekamp hvor begge disse skal fungere som dommer. Assisterende overdommer skal da utøve overdommermyndighet i den kampen han/hun dømmer. Dersom det er uenighet om hvem som skal utøve overdommermyndighet i en situasjon, skal overdommer bestemme hvem som skal utøve denne myndighet. Arrangøren skal etter endt seriekamp betale overdommer- og dommerhonorar samt reise- og diettpenger, eventuelt forestå diett, til alle av NBTF-oppnevnte overdommere, dommere med overdommermyndighet og dommere nominert av NBTF. Ved samlerunder fordeler arrangøren (jfr. 3.9.1) dommerutgiftene på antall hjemmelag. Arrangøren kan avtale honorar med overdommere og dommere som ikke er oppnevnt eller nominert av NBTF.

I sluttspillet betaler NBTF reiseutgifter og honorar til oppnevnte dommere.

Seriereglementet: Vi ber klubbene sette seg inn i reglementet.

Kontaktpersoner: Se under seriespill liste over kontaktpersoner.

Premiering: Til de tre best plasserte lagene. (i Dameserien og i STIGA-LIGAEN er pengepremier)

Kampskjemaer: Se vedlegg Lagkamp – skjemaer.

Serieavgift: NBTF sendes faktura på serieavgift, serieavgiften må være betalt innen seriestart.

STIGA-LIGAEN (Eliteserien):               kr 6.000,-
Dameserien:                                      kr 6.000,-
1. divisjon:                                        kr 5.000,-
2. divisjon:                                        kr 4.000,-
3. divisjon:                                        kr 3.000,-

Årets lagspiller: Kåring av årets lagspiller bli lagt ut på NBTF’s hjemmesider. Det vil bli lagt ut en oversikt på NBTF s hjemmesider etter hver runde.

Klubbprogram: Vi ber om at klubbene lager et serieprogram. Dette er en meget bra måte å presentere klubben på, samt en mulig inntektskilde. Ved eventuelle uklarheter/spørsmål ber vi dere kontakte serieansvarlig Ghassan Chaer