Corona-vettregler» for bordtennisaktivitet

  1352

  Tekst  Svenn-Erik Nordby

  Helsemyndighetene har nå gradvis begynt å åpne opp for mer idrettslig aktivitet, men foreløpig mest utendørs. Bordtennistreningen er derfor fortsatt dessverre svært begrenset fordi haller er stengt.

  I påvente av at haller åpnes har vi nå laget er sett av bordtennisspesifikke Coronavettregler som klubbene kan forholde seg til i tillegg til Kommuneoverlegens tillatelse, Smittevernregler fra Helsemyndighetene og Veilederen fra Norges Idrettsforbund.

  Et overordnet krav og forutsetning for trening i hall er at Kommuneoverlegen i din kommune har godkjent bruk av hallen for trening. Bordtennisklubbene skal forholde seg til dette sett av regler dersom det først er gitt lokal tillatelse.

  Coronavettregler for bordtennis
  • Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
  • Totalt kan det kun være fem personer på treningen inkl. ansvarlig voksen, trener/leder
  • Dersom det er anledning til å ha flere treninger/treningsgrupper i hallen samtidig, skal det være minst 5 meter mellom hver treningsgruppe
  • Som en konsekvens av 2 meters regelen skal det ikke spilles/trenes double
  • Trener setter opp alt utstyr og vasker dette før/etter trening
  • Det er ikke tillatt å fysisk berøre nett, stolper, bord og øvrig utstyr
  • Alt utstyr som berøres vaskes etter berøring
  • Det skal være tilgang til Antibac før, under og etter trening
  • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)
  • Det skal ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening

  I veilederen fra NIF står også «ballen» spesielt nevnt som en mulig smittebærer. Derfor er det viktig at vi har gode regler for bruk av ballen.
  • Alle baller skal tørkes med Antibac før/etter trening
  • Dersom ballen berøres fysisk av en person kan det kun gjøres av en og samme person under hele treningen. Dersom ballen(e) skal benyttes om igjen må kun samme person som berørte den sist berøre den på nytt.
  • Det er kun trener som sparring/kinatrener som skal ta på ballene, spillerne skal ikke plukke baller med hender, eller serve.
  • Ved servetrening så har du dine egne baller, som ikke blandes med andre sine baller
  • Ballen kan også merkes med dine initialer for å holde dem personlig

  Hver enkelt klubb må sørge for at Corona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold. Treningen skal også hensynta alle generelle Corona-råd og pålegg, og vi minner om viktigheten av god håndvask før og etter trening.

  Bordtennisforbundet vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsemyndighetene og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler ved behov. På NBTFs hjemmeside finner dere til enhver tid oppdatert informasjon om bordtennis i disse Corona-tider, og det ansvar vi og idrettslag har som tilrettelegger for idrettslig aktivitet

  Vi håper naturlig vis at disse reglene skal bidra til at treningsmulighetene gradvis blir åpnet opp igjen også for oss, innendørs. Vi ønsker dere en god, hyggelig og trygg treningsøkt😊