Corona-vettregler for bordtennisaktivitet

  922

  Tekst  Svenn-Erik Nordby

  Vi kan nå glede oss over at Helsemyndighetene har gitt grønt lys for flere endringer som er positive for oss. Når hallene nå åpnes flere og flere steder bidrar de nye retningslinjene i «Veilederen» til at vi faktisk kan drive nesten som normalt. Hovedpunktene i den nye veilederen som ble presentert 11. mai inneholder følgende hovedpunkter:
  – 20 personer kan trene samtidig med minst 1 meters avstand (20-1)
  – 50 personer kan delta i et arrangement der det er en ansvarlig arrangør
  – Ballen er «frikjent»
  Vi har nå justert vårt sett av bordtennisspesifikke Coronavettregler som klubbene kan forholde seg til i tillegg til Kommuneoverlegens tillatelse, Smittevernregler fra Helsemyndighetene og Veilederen fra Norges Idrettsforbund. Vi ber dere lese den nye Veilederen som ligger på denne siden, og følge disse.
  Våre regler er ingen dispensasjon fra oss, men et sett av regler man skal forholde seg til dersom det er gitt lokal tillatelse. Vi oppfordrer nå alle kommuner og halleiere til å låse opp dørene, samt gjøre de nødvendige tilpasninger for hallene slik at innendørsaktivitet blir mulig.

  Coronavettregler for bordtennis

  • Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
  • Det kan nå være opp til 20 personer på treningen inkl. ansvarlig voksen, trenere/ledere
  • Vi kan nå avholde konkurranser/arrangementer med opptil 50 personer totalt i hallen. Det skal være en ansvarlig arrangør (klubb),man skal følge de generelle smittevernregler, og det skal føres navneliste på alle tilstedeværende (opptil 50).
  • Det skal alltid være minst 1 meter mellom personer. Det innebærer at klubben må tilpasse antall bord, og avstanden mellom disse, slik at man ikke kommer nærmere hverandre enn 1 meter under spill og henting av baller. Bruk gjerne barrikader til å avgrense hvert bord
  • Det skal ikke spilles/trenes double
  • Trener/leder organiserer oppsett av alt utstyr og vasking av dette før/etter trening
  • Unngå berøring av barrikader, nett, stolper og øvrig utstyr
  • Alt utstyr som berøres vaskes etter berøring
  • Det skal være tilgang til Antibac før, under og etter trening
  • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)
  • Det skal ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening/konkurranser

  I veilederen fra NIF står det nå at ballen er «frikjent». Det innebærer at så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av baller og annet felles utstyr, vil risikoen for indirekte smitte være lav.
  Den enkelt bør likevel også unngå å ta seg til ansiktet med den hånden som berører ballen og vi opprettholder at:
  • Alle baller skal vaskes/tørkes med Antibac før/etter trening
  • Det kan fortsatt være en god regel å ha egne, merkede, baller til serve-trening og kinatrening.

  Hver enkelt klubb må sørge for at Corona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold. Bordtennisforbundet vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler ved behov. På NBTFs og NIFs hjemmesider finner dere til enhver tid oppdatert informasjon om bordtennis og fellesidrettslige regler i disse Corona-tider, og det ansvar vi og idrettslag har som tilrettelegger for idrettslig aktivitet.

  Dersom vi alle bidrar til å holde smittetallene nede så er sannsynligheten stor for at vi kan starte opp neste sesong med seriespill og mindre arrangementer nesten som normalt.
  Vi minner om viktigheten av god håndvask før, under og etter trening.

  Vi ønsker dere gode, gøyale og trygge treningsøkter😊

  Norges idrettsforbund har også lagt ut relevant informasjon om den nye veilederen for idretten på våre nettsider: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/ny-smittevernveileder-i-norsk-idrett-apner-for-kontakt-mellom-de-minste-og-ballen-er-frikjent/