Chengdu 2021 – Student Olympics

  294

  Chengdu 2021 – Student Olympics

  Du mottar denne mailen som generalsekretær eller sportssjef i en idrett som er på programmet for Sommeruniversiaden Chengdu 2021. Se vedlegg for ytterligere detaljer om deltakelse.

  Vi er 1,5 år unna åpningsseremonien i Sommeruniversiaden/Student-OL i Chengdu 2021, og for å møte både deadlines, oppsett av terminlister og eventuelle budsjett hos både oss og samarbeidende særforbund, ønsker vi å være tidlig ute med informasjon og oppfølging for å kunne tilrettelegge for en så optimal oppkjøring som mulig – og innen juli ha en endelig oversikt over troppssammensetningen for 2021.

  Dette er verdens største fleridrettsarrangement i 2021, og vil samle over 12 000 deltakere fra 120 nasjoner i 18 ulike idretter. Internasjonalt brukes dette systematisk som en del av en utviklingstrapp på veien mot OL, og det er ikke så rent få vi ser igjen noen år seinere på pallen i både VM og OL – hele 94 medaljører i London 2012 var tidligere Universiadedeltakere.

  For norske utøvere vil dette være et naturlig satsningsmål dersom man ønsker en «dual career», og ønsker unik internasjonal erfaring på vei mot toppen. Vi vet at overgangen fra junior- til seniornivå er sårbar, der flere utøvere blir værende i et vakuum og mange derfor velger å fokusere på for eksempel studier fremfor toppidrett. Flere nasjoner hevder at ved å legge til rette for å kombinere nettopp toppidrett og studier, og ha arenaer for disse utøverne hvor de kan teste seg mot verdens beste, forebygges frafallet i en kritisk fase i utøverens karrierestige.

  Påmelding
  Norges studentidrettsforbund (NSI) står som ansvarlig forbund når det skal sendes en norsk tropp til Chengdu, og dette gjør vi i samarbeid med de særforbund som har utøvere de ønsker å matche på dette nivået. Vi ber dere, som er en del av programmet i Chengdu 2021, derfor å se igjennom informasjonen vedlagt og komme tilbake til oss om dette er aktuelt for dere eller ikke innen 1. juni. Dere vil få ytterligere informasjon om oppfølging administrativt når dere har sendt inn deres ønske om deltakelse, samt hvordan dette også kan benyttes som en utviklingsarena for både ledere, trenere og dommere i deres idrett.

  Send beskjed om at dere ønsker deltakelse sammen med navn, mail og telefonnummer på den administrative- og/eller sportslige ansvarlige for deres deltakelse til Anne Hukkelberg, anne@studentidrett.no.
  Både uttak, direkte kontakt med utøvere, administrering av økonomi for deres tropp og annen oppfølging på idrettsspesifikke områder skal ivaretas av særforbundet v/oppnevnt kontaktperson.

  Chengdu kort oppsummert:
  Dato:
  • 8.-19. august
  • Nettside
  Chengdu 2021

  Deltakerberettiget:
  • Norsk statsborger
  • Født 1996-2003
  • Student i 2021 eller avsluttet eksamen 2020

  Idretter:
  • Turn
  • RG
  • Svømming
  • Badminton
  • Friidrett
  • Fekting
  • Bordtennis
  • Basketball
  • Volleyball
  • Judo
  • Roing
  • Skyting
  • Bueskyting
  • Vannpolo
  • Taekwondo
  • Stup
  • Tennis
  • Wushu

  Ta kontakt ved ytterligere spørsmål!

  Best Regards | Med vennlig hilsen

  Yngvild Larsen Schei
  Head of International Relations | Leder marked og kommunikasjon
  Norges studentidrettsforbund
  //// The Norwegian Association of University Sports
  Ullevål Stadion | 0840 Oslo | Norway
  T +47 41 90 19 63
  W studentidrett.no
  @studentidrett