INVITASJON TIL NORGES BORDTENNISFORBUNDS 51. ORDINÆRE TING

Norges Bordtennisforbund ønsker med dette i henhold til NBTFs lov §4-1, å invitere til det 51. ordinære ting. Tinget avholdes 08. - 09. mai på...

HØRING PÅ INNKOMNE FORSLAG TIL ENDRINGER I KONKURRANSEREGLEMENTET

Norges Bordtennisforbund inviteres til høring på forslag til oppdaterte konkurranseregler. Vi takker for alle innspill til endringer i NBTFs Konkurranse- Representasjonsreglement og tilleggsbestemmelser. Det er Forbundsstyret...

Invitasjon til innsending av forslag til endringer i Konkurranse – og...

Det er Forbundsstyret som har som oppgave å vedta endringer i NBTFs Konkurransereglement og Representasjonsreglement, ref § 7-1 og § 7-2 i NBTFs lov. Forbundsstyret ber alle...

STYREMØTE 29/10

Tekst  Christian Ibenfeldt Foto    Ghassan Chaer Torsdagen ble preget av markeringen for vår mangeårige generalsekretærs Svenn-Erik Nordby sin siste arbeidsdag. I forkant av møtet var...

Styremøte 29/8

Tekst og foto  Christian Ibenfeldt Sesongens første styremøte ble lagt til Kongsvinger, og som vanlig brukte vi litt ekstra tid på dette møtet. Anledningen ble...

ELEKTRONISK REGIONLEDERMØTE

Tekst  Øivind Eriksen Foto   Ghassan Chaer Det ble avholdt regionledermøte mandag 11. mai, med deltakelse fra NBTFs styre, administrasjon og NBTFs fem regioner. Dette møtet...

VEDTATTE ENDRINGER I REPRESENTASJON- OG KONKURRANSEREGLEMENTET

Det er Forbundsstyret som har som oppgave å vedta endringer i NBTFs Konkurransereglement og Representasjonsreglement, ref § 7-1 og § 7-2 i NBTFs lov...

HØRING PÅ INNKOMNE FORSLAG TIL ENDRINGER I KONKURRANSEREGLEMENTET

Vi takker for alle innspill til endringer i NBTFs Konkurranse- Representasjonsreglement og Tilleggsbestemmelser. Forslagene legges med dette ut til høring, med svarfrist 20. april. Det...

STYREMØTE 26/3

Tekst  Christian Ibenfeldt I disse korona-tider ble gårsdagens møte gjennomført fra stuen. Og tiden vi lever i ble selvfølgelig sentralt for det meste av diskusjonen. Vi...

ETTU extraordinary Congress

Tekst Christian Ibenfeldt Undertegnede deltok på ETTU’s kongress under Hungarian Open i Budapest. Styret i ETTU ønsket å legge frem en rekke punkter som bekymret...
X