SØKNADSFRIST 10. MARS – Spillemidler til utstyr 2020

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2020 (med fakturadato i 2020). Søknadsfristen er onsdag 10. mars 2021....

Årsmøter og ting

NBTF får mange spørsmål som gjelder avholdelse av årsmøter og ting i lys av koronasituasjonen.  Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen...

Digitalt kurs i Økonomistyring

Sted: Teams Start: 28.01.2021 18:00 Slutt: 28.01.2021 20:00 Økonomikurset er åpent for deltakere fra hele landet. Som valgt styre er dere ansvarlig for «en forsiktig og forsvarlig forvaltning av idrettslagets midler». Hvordan...

Forenklet lovnorm – digitalt lunsjmøte

Sted: Online i Teams Start: 15.01.2021 12:30 Slutt: 15.01.2021 13:00 NIF har innført en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne...

Hvordan forberede og gjennomføre årsmøtet 2021

Sted: Digitalt - live sending Start: 14.01.2021 18:00 Slutt: 14.01.2021 21:00 Gunnar-Martin Kjenner kommer for å gi oss innsikt i "Hvordan forberede og gjennomføre årsmøtet". I år blir kurset...

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver

Sted: Online i Teams Start: 11.01.2021 18:00 Slutt: 11.01.2021 20:00 Alle idrettslag skal nå ha et kontrollutvalg. For mange er dette nytt og med nye oppgaver og ansvarsområder....

Webinar: KlubbAdmin basiskurs

Sted: Online i Teams Start: 07.01.2021 kl. 18:00 Slutt: 07.01.2021 kl. 21:00 KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon - enkel å bruke og gir deg full oversikt. Ann-Kristin...

Søk om pengestøtte til ditt prosjekt

Sparebankstiftelsen DNB har tidligere gitt støtte til flere klubber og prosjekter innenfor forbundets idretter. De minner nå om neste søknadsfrist som er 1. februar. Stiftelsen...

Lura IL-BTG er en ny Bordtennisklubb!

Vi ønsker med dette en ny Bordtennisklubb i Region vest hjertelig velkommen inn i bordtennisfamilien. Leder for Lura IL-BTG er Roy Høyland.

I dag er det 40 år siden bordtennisgruppene i Kongsvinger IL...

Kobra Bordtennisklubb ble stiftet 7.7.1980, etter en sammenslåing av bordtennisgruppene i Kongsvinger IL og i BRAndval IL. I Kongsvinger IL startet vi opp i februar...
X