Prosjektet «Bordtennisskolen 2017»

134

Tekst: Svenn-Erik Nordby

Norges Bordtennisforbund ønsker denne høsten å sette et ekstra fokus på rekruttering av barn i alderen 8-12 år. Gjennom prosjektet «Bordtennisskolen 2017» håper vi å kunne stimulere klubbene til å sette i gang bordtennisskoler for denne aldersgruppen.

De 20 første klubbene som melder sin interesse og søker, vil kunne motta kr 10 000,- for å gjennomføre Bordtennisskolen denne høsten.

Det er enkle, men målrettede kriterier.

  • Bordtenniskolen skal gjennomføres med minst 20 barn, gutter og jenter.
  • Bordtennisskolen skal ha en varighet på minst 10 ganger x 1,5 timer
  • Bordtenniskolen skal følge opplegget i boka «0-11», se link https://bordtennis.no/wp-content/uploads/2016/01/Bordtennisskolen-0-11-Lav.pdf
  • Klubben skal oppnevne en Barneidrettsansvarlig (dette er et pålegg fra NIF)
  • Klubben skal avholde en foreldretreff/kveld for barnas foreldre
  • Idrettsregistreringen fra klubben pr 31.12.2017 skal vise en økning på minst 20 i aldersgruppen 6-12 år sammenlignet med registreringen pr 31.12.2016. Det innebærer altså at deltakerne skal betale minst kr 100,- for å delta på Bordtennisskolen og dermed også bli medlemmer i klubben.

Hva dere bruker støtten på kr 10 000,- er opp til klubben, men det naturlige ville være innkjøp av racketer til alle, honorar til trener, sosial klubbkveld, premier til alle, osv.

Som dere ser så ligger det en link til boka, men dersom dere ønsker å få boka tilsendt sammen med en CD så kan dere kontakte forbundskontoret.

Vedlagt finner dere søknadskjema som dere fyller ut og sender på e-mail til: svenn-erik.nordby@bordtennis.no . Har du spørsmål om prosjektet ring 90047625.

Bordtennisskolen 2017