Bordtennis i Coronatider

  707

  Tekst  Christian Ibenfeldt og Svenn-Erik Nordby

  Det er naturlig vis beklagelig at vi har måttet gå til det skritt å stoppe alle treninger, kansellere og utsette arrangementer. Her har vi fulgt anbefalingene fra NIF og Helsemyndighetene. Kulturministeren uttalte også at dersom vi kunne utsette så ville det bidra til å holde tapene nede, derfor håper vi jo også at det som nå utsatt av NM skal gå etter den nye terminlisten. Stor takk til dere i klubbene som har vært aktive og entusiastiske for å få dette til. Vi ønsker jo heller ikke at vi skal få et «hull» i historikken over NM-vinnere så la oss håpe at dette går bra i høst.

  Idretten åpner opp for mer idrettsaktivitet
  NIF og Helsedirektoratet hadde i går en pressekonferanse der de la frem nye råd til idretten som åpner opp for mer idrettsaktivitet. Vi har blitt oppfordret til å utarbeide egne Coronavettregler og råd til våre medlemmer som baserer seg på Smittevernloven og retningslinjer fra Helsedirektoratet/NIF. Mange har tatt kontakt med oss og mange hadde sikkert håpet at dette igjen ville gjøre det mulig å trene bordtennis over hele landet slik vi er vant til, men dessverre slik er det ikke, foreløpig.

  NBTFs Coronavettregler
  Norges Bordtennisforbund kan ennå ikke anbefale å trene bordtennis i deres klubb, eller i bordtennishaller/lokaler.
  Grunnregel på maks 5 personer og to meters avstand kunne vi kanskje klart å overholde. Men, i tillegg er kravene spesifikke på at ingen skal ta på samme utstyr med hendene. Grunnen til dette er at utstyret, derav ballene, kan være smittebærere. Unntaket er hvis man spiller med mennesker man bor under samme tak med (familie). Basert på dette anbefaler NBTF ikke å spille bordtennis i perioden vi er inne i akkurat nå under Koronakrisen.

  Vi minner om at alle medlemmer og klubber må følge Smittevernsloven, og klubber som ikke makter å overholde dette, bør holdes stengt. NBTF har tett dialog med NIF om disse forholdene og ny informasjon tilflyter oss daglig. Vi oppfordrer derfor sterkt alle våre medlemmer og klubber til å følge reglene fra Helsedirektoratet. Brudd på disse reglene kan medføre at vi bidrar til å spre smitten,svekker vårt omdømme, og det kan ødelegge for hele idretten slik at det kan komme nye innstramminger.

  https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/norges-idrettsforbund-onsker-helsedirektoratets-nye-avklaringer-for-idrettsaktivitet-velkommen/?fbclid=IwAR19iMOnBAeA9jYQ9T3BQwFnvAcuaEfB044jY8_b1rVA0uvRcfOThdmGpHE

  Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

  Så til registrering av de økonomiske konsekvensene. Selv om våre arrangementer er utsatt så skal dere rapportere de økonomiske konsekvensene som om det hadde blitt avlyst.
  Dette fordi, dersom vi må avlyse til høsten så skal dere ha dekning for tapene dere som klubb blir påført. Ikke sikkert man får dekket alt, så noe avkortning må man nok regne med, men det avhenger jo av hvor mye de totale tapene blir og hvor mye det ligger i støtteordningen. Foreløpig er dette bare en registrering, så vil det om korttid komme en forskrift og søknadsmulighet.

  Dere har sikkert sett dette, men her er link til NIF, der dere finner mer informasjon og hvordan dere registrerer

  Her er linken til NIF: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet-ber-alle-idrettslag-registrere-okonomiske-konsekvenser-av-koronaviruset/

  For at norsk bordtennis skal stå best mulig samlet, ønsker NBTF å bli informert om situasjonen i din klubb. Jo mer NBTF vet om deres situasjon, jo mer kan vi informere det politiske Norge og NIF om hvilken hjelp din klubb trenger.

  Lurer dere på ting utover det som er opplyst på samlesiden vår så er det bare å ta kontakt. Vi har direkte kontakt inn til NIF på dette og kan nok få svar på det meste gjennom vår nesten daglige kontakt.

  Korona situasjonen vil på et eller annet tidspunkt gå over. Da må norsk bordtennis være forberedt. Det er mye vi kan gjøre i denne perioden med planlegging av nye tiltak, treninger og sesonger.

  En positiv melding til slutt.
  Følg med på hjemmesiden og les muligheten for å delta i vårt prosjekt med midler fra Sparebankstiftelsen DNB, som blir lagt ut før påske. Dette kan planlegges nå og gjennomføres i høst (håper vi).