BETRAKTNINGER FOR 2016

137

Skrevet av vise-presidenten Christian Ibenfeldt

2015 er historie og det er på tide å se fremover. Forbundet mål om FLERE OG BEDRE står fast også neste år. Lett å si, vanskelig å utføre har det vist seg over lengre tid. Med tingets beslutning om at en ikke lenger skal kunne ta av oppsparte midler, er også de økonomiske realitetene utfordrende.

Toppidrettssatsingen tar en stor del av kaken. Det er derfor kanskje naturlig at det er her de største kuttene har kommet også. Det blir dermed enda viktigere å gjøre smarte valg mht aktivitetstilbudet til våre beste i alle aldre i tiden som kommer.

Det er flere klubber rundt om i landet som er flinke i å rekruttere nye spillere og få frem både gode kadetter og juniorer. Frafallet er imidlertid betydelig, spesielt i overgangen fra junior til senior. De økonomiske realitetene gjør seg også gjeldende her. Det er lite penger å hente , selv for våre beste. I fremtiden tror jeg vi vil være avhengige av sterke klubber som også satser på de «voksne». Grunnlaget legges i ung alder, men potensialet tas ikke ut før senere – alt for mange gir seg for tidlig…

Per i dag klarer verken klubber eller forbund å skape en økonomisk trygghet for disse utøverne. Skal vi bli flere og bedre på sikt må dette endres. Å kombinere studier og trening/satsing lar seg gjøre med god planlegging og innstilling. Må man jobbe i tillegg for å få økonomien til å gå rundt begynner det å bli utfordrende.

I mellomtiden synes jeg det er viktig å støtte, i det minste verbalt, de få som fortsatt prøver. Det er lett å sitte på utsiden (gjerne bak skjermen på sosiale medier) å kritisere innstilling og treningsmengder. Spør dem heller direkte hvis man virkelig trenger å vite hvordan de trener (det kan jo være av interesse for mange?). Det gjorde jeg sist lørdag kveld. 4 av de 5 jeg ringte til hadde akkurat gjordt seg ferdig med dagens siste økt, og var på vei hjem.

Det er på senior-landslaget vi finner spillerne som har trent mest og best i Norge over en årrekke. Det er disse de yngre skal ha som mål å skyve ut på sikt. For å klare det må de trene mer og bedre. Og sist, men ikke minst: Ikke gi seg for tidlig

Hvordan skal vi få skal vi få større og sterkere klubber med økonomi til å lønne de beste senior-spillerne sine? Eller er dette NBTF’s oppgave? Hvordan skal vi motivere flere spillere til å satse også som seniorer?

Bl.a disse spørsmålene synes jeg at vi må diskutere i større fora enn styremøtene i NBTF eller i administrasjonen. Tinget slik det fungere i dag er heller ikke en egnet arena. Golf-forbundet legger inn en ekstra dag før tinget for å diskutere aktuelle problemstillinger (klubbutvikling, toppidrettssatsing,etc.) – kanskje noe for oss også? Eller sette av en helg på slutten av sesongen (juni) der man inviterer inn fok som mener de har noe å bidra med i norsk bordtennis sin utvikling?

Vi kommer tilbake med mer om dette. I mellomtiden får vi trene mer og kose oss med den fantastiske idretten vår.