Barneidrett – digitalt temamøte

  157

  Sted: Online i Teams
  Start: 28.01.2021 18:00
  Slutt: 28.01.2021 19:00

  I dette temamøtet får vi et foredrag om barneidretten i Norge av Mads Andreassen i NIF.

  Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

  I dette digitale temamøtet og foredraget kommer vi inn på barneidrettens verdigrunnlag og bestemmelser hvorfor har vi disse og hvilken betydning har disse for aktivitet og trivsel? Hva er evt. konsekvenser ved brudd på bestemmelsene?

  Andre temaer er:

  – Tidlig spesialisering – hva er det?
  – Hvordan påvirkes barna av treners forventninger?
  – Faktorer som påvirker frafall i idretten

  Mads Andreassen er leder for idrettsfag og verdiarbeid i Norges idrettsforbund og holder et spennende foredrag om barneidrett. Det er mulighet for å stille spørsmål underveis.

  Temamøtet foregår i Teams. Alle påmeldte får tilsendt link til kursrommet dagen før.

  Meld deg på via MinIdrett

  Har du spørsmål eller trenger hjelp til påmelding, ta kontakt med rådgiver for barneidrett og klubbutvikling Line Berre Paulsen.