B-72 ÅRETS JENTEKLUBB

281

Tekst: Øivind Eriksen
Foto: Ghassan Chaer

Under NM for yngre ble «årets jenteklubb» utnevnt.

Prisen er kr 5.000, og tilsvarer avkastningen fra Tone Folkesons Minnefond.

«Årets jenteklubb» er den klubben som får flest poeng etter gitte kriterier. Disse kriteriene er antall jentelisenser, antall deltakere i jenteklassene i NM for yngre, samt plasseringer i jenteklassene i NM for yngre.

Nok en gang ble B-72 «Årets jenteklubb». Lørenskogklubben har i årevis satset målbevisst på jentene, og plukker derfor jevnt og trutt NM-titler for jentene.

NBTF gratulerer!