AVLYSNING OG GJENNOMFØRING AV SERIESPILLET SESONGEN 2020/21

544
Foto Bård Peter Thrane: Lisa Marie Lange, Fokus BTK

Under NBTFs styremøte mandag 22. februar ble det gjort viktige vedtak om inneværende sesongs seriespill.

Vedtakene ble som følger:

Stiga – Ligaen
Gjennomføres som enkelt serie, med sluttspill.
Serien avvikles på to helger (17.-18. april og 1.-2. mai) pluss sluttspill (19.-20. mai og 2. juni).
Dersom ikke serien og sluttspillet kan avvikles på oppsatte datoer, avlyses hele serien og ingen vinner blir kåret.

Dameserien
Dameserien avvikles på to helger (17.-18. april og 1.-2. mai).
Dersom ikke serien kan avvikles på oppsatte datoer, avlyses serien.

1. div., 2. div og 3. div.
Avlyses sesongen 2020/21.

Regional serie
I og med at regjeringen åpnet for at det kunne spilles kamper innad i egen kommune fra 23. februar, har NBTF åpnet for lokal «Regionserie» for barn og ungdom under 20 år og at det er opp til hver enkelt Region å avgjøre.

Økonomi
For de seriene som avlyses sesongen 2020/21 (1. div., 2. div. og 3. div.) vil de klubbene som melder på samme lag til seriespillet 2021/22 ikke betale serieavgift.
Klubber som ikke ønsker å delta i seriespillet sesongen 2021/22 vil få refundert serieavgiften.

Dette er ikke noe NBTF gjør med lett hjerte, og vi beklager den situasjonen som klubbene nå står overfor.