Årsmøtet i Region Øst utsettes inntil videre på grunn av «Corona-situasjonen»

182

Til klubbene i Region Øst,
Til styret i Region Øst, v/Stig Amundsen, Claus Tjelle, Ragna Grindheim, Kristin Eng, Carl-Erik Farnes og Terje Teigen,
Til medlemmer i Valgkomiteen i Region Øst, v/Sindre Åteigen og Knut Skjerping
Til redaktøren i Region Øst, v/Espen Green

ÅRSMØTET I REGION ØST UTSETTES INNTIL VIDERE
På grunn av de siste dagers «corona-situasjon» har styret i Region Øst gjort følgende vedtak:

Årsmøtet i Region Øst, som opprinnelig var planlagt til mandag 30. mars 2020, utsettes inntil videre. Styret kommer tilbake med ny informasjon til regionens klubber om ny årsmøtedato snarest mulig. Region Øst forholder seg til NIFs informasjon om deadline for årsmøtedato, som skal være innen 15. juni 2020.

Mvh

Øivind Eriksen
Leder Region Øst