Årsmøter og ting

136

NBTF får mange spørsmål som gjelder avholdelse av årsmøter og ting i lys av koronasituasjonen. 

Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

Les mer og se svar på spørsmål her

Fristen går ut: 15.06.2021