Årsmøte Region MIDT

16

Mandag 3. mai 2021 ble årsmøte avholdt. Følgende styre ble valgt til neste periode:

Styret til neste periode

Jørn Wilhelmsen – leder – til årsmøte 2023

Theodor Brekke – nestleder – til årsmøte 2022

Roar Frøseth – styremedlem – til årsmøte 2023

Trond Ivar Andreassen – styremedlem – til årsmøte 2023

Somjit Werstad – styremedlem – til årsmøte 2022

Rolf Erik Paulsen – varamedlem – til årsmøte 2022