Årsmøte i Region Midt Norge

222

Det ble avholdt årsmøte i Region Midt Norge 10. mars i Trondheim i forbindelse med Midt Norsk Mesterskap. Tilstede var 8 av regionens klubber og styremedlem Lise Solem Høeg i Norges Bordtennisforbund.

Styret for frem til årsmøte 2019

Jørn Wilhelmsen – leder

Terje Fossheim – nestleder

Roar Frøseth – styremedlem

Ola Jordet – styremedlem/kasserer

Somjit Werstad – styremedlem

Kjersti Selin – varamedlem