Årsmøte i Bordtenniskrets Vest 2018, Anders Hovden gjenvalgt som leder

197

15 delegater og 3 observatører møtte opp til årsmøtet mandag 18.juni på Idrettens Hus i Bergen.

Det ble et rolig ting der den største diskusjonen ble rundt budsjett for 2018 og spesielt økonomisk støtte til en trener i Fjell og Heros. Etter en lang debatt ble det votert og etter 14-1 i favør av støtte til de to klubbene ble det satt av kr.50 000 i budsjettet for 2018-2019 sesongen.

Styret skal i august sammen med de to klubbene se på om også andre deler av regionen kan benytte seg av denne treneren. Forbundet vil også vurdere støtte til denne treneren og alle parter vil de nærmeste ukene se på hele økonomien i denne trener stillingen.

Valget ga denne sammensetningen:

Leder: Anders Hovden, Laksevåg
Nestleder: Don Alexander, Heros
Medlem: Tone Holm, Fjell
Medlem: Jack Feng, Hardanger
Medlem: Sverre Valderhaug, Bergen HIL
Medlem: Otto Hatlebakk, Laksevåg

Varamedlem: Seth Egenberg, Heros
Varamedlem: Gina Hundven, Fjell

Revisor: Andreas Berggreen, Fjell

Valg komite: Atle Irgens, Stord, Gunnar Christiansen, Bergen HIL

Av: Otto Hatlebakk