Årsmelding og innkalling til årsmøte Region Øst

125

Vedlagt ligger årsmelding og under følger innkalling til årsmøte i Region Øst. Regnskap, budsjettforslag og valgkomiteens innstilling vil bli ettersendt klubbene og lagt ut på hjemmesidene nærmere årsmøtedato.

Det innkalles til årsmøte i NBTF Region Øst onsdag 29. mars kl. 19.00 i lokalene til NBTF på Ullevål stadion.

Agenda:

 1. Åpning, godkjenning av innkalling
  2.   Valg av møteleder, referent og to desisorer
  3.   Årsmelding fra styret
  4.   Regnskap
  5.   Handlingsplan
  6.   Medlemskontingent
  7.   Budsjett
  8.   Innkomne forslag
  9.   Valg
 • Årsberetning, regnskap, forslag til handlingsplan og budsjett vil bli sendt ut i forveien.
 • Det vil bli servert pizza og drikke
 • Forslag til vedtak må være styret i hende innen 15.03.2013.
 • Klubber og grupper oppfordres sterkt til å slutte opp om årsmøtet og på forhånd melde inn hvem som kommer.
 • Det blir avholdt styremøte i forkant av årsmøtet, kl. 18.00

For styret,

Runar Todok, leder

Vedlegg

Fil Filstørrelse
pdf REGION ØST Årsmelding 2016-2017 73 KB