Send inn kandidater til «Årets veteran 2018»

207
Kobra Gold har blitt et kjennetegn på bordtennisglede og moro

Tekst: Anne Haug

Det er tid for å sende inn kandidater til Årets Veteran 2018. Vi har mulighet til å gi ut pris til både kvinne- og mannspris dersom vi finner en verdig kandidat for begge kategorier.

Det er Veterankomiteen som bestemmer, men vi er avhengig av gode forslag fra dere. Så har dere en god kandidat – send oss forslag med en begrunnelse relatert til kriteriene.

Kriteriene vi følger:

–     stort engasjement for veteranbordtennisen i Norge
–     engasjement for veteranbordtennis lokalt, herunder å øke antall aktive veteraner i               egen klubb
–     engasjement for veteranbordtennis innenfor et enkelt område, for eksempel primus            motor for felles arrangement/turer
–     eventuelt prestasjoner og/eller kombinert med engasjement for veteranbordtennis
–     generelt opptatt av trening av unge spillere i klubbsammenheng og dugnadsarbeid i            klubbsammenheng, (dvs ikke bare veteranarbeid, men dette er et kriterium som ikke         er mest vektlagt)

Vi ønsker å tildele denne prisen til personer som fortjener prisen for sin innsats særlig vektlagt det siste året (2018).

Kandidatforslag sendes til Anne Haug på e-posten Anne.Haug@oed.dep.no innen 1. april 2019.

Fristen går ut: 01.04.2019